No Name & Reg NoTopic 
1R.Amalotpavi
2001/A/SPI/194
யாழ்ப்பாணத்தில் உணவுத்தயாரிப்பு நுகர்வு முறையிலான உருமாற்றமும் காரணங்களும் விளைவுகளும்
2K.Suganthini
2003/A/SPI/329
பாடசாலை மாணவர்களிடையே காணப்படும் போசனைக் குறைபாடுகள்.
3S.Radhika
2003/A/SPI/290
குழந்தைக்கல்வியில் உளவியல்
4S. Thabothini
2007/A/SPI/419
பாரம்பரிய உணவுகளினதும் உடன் உணவுகளினதும் உணவுத்தரம் பற்றிய ஓர் ஒப்பீட்டு ஆய்வு
5A. Viththiya
2008/A/SPI/444
கிராமியப் பொருளாதார அபிவிருத்தியில் சிறுகைத்தொழில் பெறும் பங்கு
6M.Thadshagini
2008/A/SPI/416
இளவயது கர்ப்பங்களின் விவைவுகளும் அவற்றைக் குறைப்பதற்கான வழிமுறைகளும்
7V. Thakshajini
2008/A/SPI/410
பாடசாலை செல்லும் மாணவர்களிடையே காணப்படும் உணவுப்பழக்கவழக்கமும் உடல்ஆரோக்கியம் பற்றிய ஆய்வு
8V. Saithanyah
2008/A/SPI/374
யாழ்பிரதேசத்தில் 1950-2012 காலகப்பகுதிகளில் பெண்களின் ஆடை வடிவமைப்புகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் -ஓர் ஆய்வு
9T. Menaka
2008/A/SPI/319
யாழ்ப்பாணத் தமிழர்களிடையே அதிகரித்து வரும் விவாகரத்துகளின் போக்கு –ஓர் ஆய்வு
10M.Mayurathy
2008/A/SPI/317
யாழ் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள வீடுகளில் இன்று உள்ளக அலங்காரத்தின் நிலை பற்றிய ஓர் ஆய்வு
11A. Mathivathani
2008/A/SPI/314
பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் எதிர்நோக்கும் உய சமூக தாக்கங்கள்
12M.Karthiga
2009/A/SPI/326
வேறுபட்ட ஊறுகாய் தயாரிப்புக்களின் சில தரநிர்ணய அளவீடுகள் பற்றிய கற்றல் -ஓர் ஆய்வு
13S. Maria Antala
2009/A/SPI/289
வேறுபட்ட பழப்பாகு தயாரிப்புகளின் சில தரநிர்ணய அளவீடுகள் பற்றிய கற்றல் -ஓர் ஆய்வு
14A. Kokularanjini
2009/A/SPI/341
பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடையே பாலுற்பத்தி உணவுப் பொருட்களின் பண்புசார் இயல்புகளை புலனுணர்வு மதிப்பீட்டின் மூலம் அறிதல் -ஓர் ஆய்வு
15A. Anusha
2010/A/SPI/371
யாழ் மாவட்டத்தில் யுத்தத்திற்கு பின்னர் சுற்றுலா விடுதிகளின் வளர்ச்சியும் சவால்களும். வுலிகாமப் பிராந்தியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு.
16N. Sourthiga
2012/A/SPI/626
கிராமியப் பெண்களிடையே யுத்தத்திற்கு பின் (2010-2017) ஆடைத்தெரிவுகளில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்களும் விளைவுகளும் - கைதடி பிரதேசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு
17T. Mayoorathy
2013/A/SPI/324
சண்டிலிப்பாய்க்கோட்ட பாடசாலைகளில் சிரேஸ்ட இடைநிiலைப்பிரிவில் மனைப்பொருளியல் பாட கற்றல் - கற்ப்பித்தலில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள்
18S. S. Figurado
2013/A/SPI/358
மன்னார் பிரதேசத்தில் கடலுணவுகளைப் பதனிடும் முறைகள் பற்றிய ஓர் ஆய்வு
19M.N Sara
2013/A/SPI/270
“ முன்பள்ளிகளில் நடைபெறும் கற்றல் - கற்பித்தல் செயற்பாடுகளின் மதிப்பீடு” கல்ஹின்னைப் பிரதேசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு
20M.A.F Sahani
2013/A/SPI/284
இலங்கை மக்களின் பல் கலாசார உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் பற்றிய ஆய்வு
21F.A.F Fasrina
2013/A/SPI/389
வர்த்தக நோக்குடைய உணவு வழங்கல் நிறுவனங்களின் தரம் பற்றிய ஆய்வு – நாரம்மல பிரதேசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது
22G. Tharsika
2013/A/SPI/292
யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக விடுதி மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்கல் சேவை – ஓர்ஆய்வு
23M. S. Aroosiya Banu
2013/A/SPI/378
யாழ் மாவட்டத்தின் கைத்தறி நெசவின் தற்கால நிலை பற்றிய ஓர் ஆய்வு.
24S.Niroja
2014/A/SPI/306
விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகள் கற்றல் -கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் -யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் உள்ள விசேட கல்வி வழங்கும் நிறுவனங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு.
25Fathima Shamla
2014/A/SPI/285
வீடுகளில் வாழும் முதியோர்களது வாழ்வாதாரம் தொடர்பான வாய்ப்புக்கள் மற்றும் சவால்கள் -நல்லூர் பிரதேச செயலகர் பிரிவில் J/110 கிராம சேவகர் பிரிவினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு.
26S.M.F Aafira
2014/A/SPI/266
ஓட்டமாவடி பிரதேச வறுமையும் வாழ்வாதார நெருக்கடிகளும்
27A.W.F Sumra
2014/A/016
சம்மாந்துறை விளினியடி -03,கிராம சேவகர் பிரிவுக்குட்பட்ட பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள் மனையை நிர்வகிப்பதில் எதிர் கொள்ளும் சவால்களை ஆராய்தல
28K. Priyanka
2015/A/SPI/537
நல்லூர் பிரதேசத்த்ல் J/109 கிராமசேவகர் பிரிவிற்குட்பட்ட வீடுகளின் உள்ளக வெளியக அலங்காரங்கள்.
29A. Vinojini
2015/A/SPI/515
பல்கலைக்கழக சமூகத்தினரின் மத்தியில் மனைப் பொருளியல் பாடம் பற்றிய மனப்பாங்கு
30N.A. Fathima Ishada
2015/A/SPI/302
பல்கலைக்கழக மாணவர்களது உணவு முறைகளும் சவால்களும் (யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் கலைப்பீடத்தில் கல்வி கற்கும் வெளிமாவட்ட மாணவர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)
31J. Dharshini
2015/A/SPI/280
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கலைப்பீட மாணவர்களின் ஆடைத் தெரிவில் நவநாகரிகத்தின் விளைவுகள்
32Ishrath Banu
2015/A/SPI/273
சங்க கால மக்களின் உணவுப் பழக்கங்களை கண்டறிதல் பற்றிய ஆய்வு
33V.Kelarasi
2015/A/063
கொரோனா பெருந்தொற்றுச் சூழ்நிலையில் இறுதி வருட மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் ஆரோக்கியம் சார் பிரச்சினைகள் (யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2018 ஆம் கல்வியாண்டில் கல்வி கற்கும் கலைப்பீட மாணவர்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது)
34Viruja Yohalingam
2016/A/SPI/730
கட்டிளமைப் பருவத்தினரின் உணவுப் பழக்கவழக்கமும் உடல் ஆரோக்கியமும். (துஃ188 கிராம சேவகர் பிரிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)
35Kalaichchelvy Vijayakumaran
2016/A/SPI/720
முன்பள்ளிப் பிள்ளைகளின் விருத்தியில் முன்பள்ளிகளின் பங்கு (புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட முன்பள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வு)
36Ritharshana Rishikaran
2016/A/SPI/650
மட்டக்களப்பு மக்களால் பின்பற்றப்படும் வேறுபட்ட சமையல் பாங்கு- ஓர் ஆய்வு
37Mahroof Fathima Nusvi
2016/A/SPI/624
கோறளைப்பற்று மேற்குப் பிரதேச சேயலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ளு}ர் ஆடை உற்பத்தியும், சந்தைப்படுத்தலில் தற்கால நிலையும் ஓர் ஆய்வு.
38Poosingam Jeyatheepan
2016/A/SPI/554
போதைவஸ்ததுக்களின் பாவணை அதிகரிப்பால் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் மீதான வன்முறைகளும், துஸ்பிரயோகங்களும் (மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் வாகரைப் பிரதேச செயலகத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஓர் ஆய்வு)
39Queency Kamshagini Jeyakumar
2016/A/SPI/550
இணையவழி கற்றல், கற்பித்தல் மூலம் உயர்தர மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் ஆரோக்கியம்சார் பிரச்சனைகள் (சண்டிலிப்பாய் கோட்ட பாடசாலைகளில் உயர்தர பிரிவில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வு)
40Rajendrakumar Chithradevi
2016/A/SPI//520
19 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னரும் 20 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு பின்னரும் மலையக தமிழர்களின் உணவு பழக்கவழக்கங்கள், பதுளை மாவட்டத்தின் ஹாலி – எல பிரதேச செயலக பிரிவிற்கு உட்பட்ட மொரேதொட்ட கிராம சேவகர் பிரிவின் சென்ஜேம்ஸ் தோட்டத்தை மையமாக கொண்ட ஆய்வு.
41Jahufar Naseeha Beham
2016/A/SPI/518
பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் எதிர் நோக்குகின்ற சமூக, பொருளாதார பிரச்சினைகள் (618 A கிராம சேவகர் பிரிவுக்குட்பட்ட தில்லையடி பிரதேசத்தை மையமாக கொண்ட ஆய்வு)
42Sayed Mohamed Fathima Sumaiya
2016/A/376
கொவிட்-19 உம் மக்களின் வருமான சவால்களும், பெனிதெனிய கிராமசேவகர் பிரிவை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வு.
43Miss Subair Musamila
2017/A/SPI/551
தையல் தொழிலில் ஈடுபடும் பெண் முயற்சியாளர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் (கிண்ணியா பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட 225 கிராம சேவகர் பிரிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)

44Miss Laxsana Murugathas
2017/A/SPI/550
தமிழர் பாரம்பரியத்தில் பூப்பெய்திய பெண்பிள்ளைகளுக்கான உணவுப்பழக்கவழக்கங்கள்(வேலணைக் கிராமப் பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)

45Miss. Ajeem Fathima Asna
2017/A/SPI/515
வாழைச்சேனை பிரதேச இஸ்லாமியர்களின் பாரம்பரிய உணவுப் பழக்கவழக்கங்களின் தற்காலப்போக்கு

46Miss. Arulniluja Arulnesan
2017/A/SPI/514

முன்பள்ளியில் இடம்பெறும் கற்றல்-கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் (உரும்பிராய் பிரதேசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)

47Miss. Abdul Samad Fathima Farhana
2017/A/059
மனை அலங்காரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அலங்கார மூலப்பொருட்கள் பற்றிய ஆய்வு (கிண்ணியா பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட 225 கிராம சேவகர் பிரிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)

48Miss.Thiviya Nakuleswaran
2017/A/SPI/556
பாடசாலை செல்லும் மாணவர்களின் உணவுத்தெரிவு (கோப்பாய் கல்விக் கோட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)

49Miss.Thiyakeswary Srimurugan
2017/A/408
சிறுதொழில் முயற்சியாளர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள்(யாழ் மாவட்டத்தில் நல்லூர் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட J/109 கிராம சேவகர் பிரிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு)

50M.S. Naseeha
2018/A/SPI/556
விசேட தேவையுள்ள மாணவர்கள் கற்றல்-கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் ஒரு ஆய்வு